<% @ LANGUAGE = VBScript %> <% Response.Expires = 0 %> Lietuva - Latvija. Renginiai
<% nvieta = Request.Querystring("kvieta") npobudis = Request.Querystring("kpobudis") nlaikas = Request.Querystring("klaikas") ndata = Request.Querystring("kdata") nkmetai = Request.Querystring("kmetai") nkmenuo = Request.Querystring("kmenuo") nkdiena = Request.Querystring("kdiena") nktekstas = Request.Querystring("ktekstas") nkdt = CLng(nkmetai)*CLng(10000) + CLng(nkmenuo)*CLng(100) + CLng(nkdiena) %>
 
     R E G I O N Ų    K U L T Ū R I N I Ų    I N I C I A T Y V Ų     C E N T R A S English      
     Adresas: Vilniaus g. 22, LT-01119 Vilnius.
Tel./faksas (8~5) 261 9670, mob. tel. 8 687 47550. El. paštas
zemaiciu@gmail.com
          
 
Į pradžią Laiškams Laiškai                 Atsakymai į klausimus                      Paieška                 

<% Ord = " ORDER BY Vieta ASC, Kodas DESC, Pobudis ASC" Jau = 0 Yra = 1 Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") objConn.Open "BaltuRenginiaiDSN" Sql = "SELECT * FROM Kalendorius_Q " if ( nvieta <> 0 ) then Sql = Sql & "WHERE (Vieta = " & nvieta Jau = 1 end if if ( npobudis <> 0 ) then if ( Jau = 0 ) then Sql = Sql & "WHERE (" end if if ( Jau <> 0 ) then Sql = Sql & " AND " end if Sql = Sql & "Pobudis = " & npobudis Jau = 1 end if if ( nkmetai <> Empty ) then if ( Jau = 0 ) then Sql = Sql & "WHERE (" end if if ( Jau <> 0 ) then Sql = Sql & " AND " end if if ( nlaikas = 0 ) then Sql = Sql & " Pr_skaicius <= " & nkdt & " AND Pb_skaicius >= " & nkdt end if if ( nlaikas < 0 ) then Sql = Sql & " Pb_skaicius < " & nkdt end if if ( nlaikas > 0 ) then Sql = Sql & " Pr_skaicius > " & nkdt end if Jau = 1 end if if ( Jau = 1 ) then Sql = Sql & " )" end if Sql = Sql & Ord Set rst = objConn.Execute(Sql) ' response.write Sql ' response.end If rst.EOF Then Yra=0 %> <% End If %> <% If Yra=1 Then %>
<% If ( nkmetai = 0 or nkmenuo=0 ) then response.write ("Informacija apie visus renginius") else If ( nkmenuo < 10 ) then nkmenuo="0" & nkmenuo If ( nkdiena < 10 ) then nkdiena="0" & nkdiena response.write (" "+ nkmetai + " " + nkmenuo + " " + nkdiena + ". "+ " " + nktekstas + ". ") end if %>

Duomenų apie renginius nėra

<% Eil = 0 %> <% Kiek = 1 %> <% VisoKiek = 0 %> <% Do While Not rst.EOF %> <% If Eil=0 Then %> <% End If %> <% If Eil=1 Then %> <% End If %> <% Eil = Eil + 1 if ( Eil>1 ) then Eil=0 %> <% Kiek = Kiek + 1 %> <% VisoKiek = VisoKiek + 1 %> <% rst.MoveNext %> <% Loop %>
Data  Vieta Renginys  
<% Pr_Metai=rst("Pr_Metai") Pr_Menuo=rst("Pr_Menuo") Pr_Diena=rst("Pr_Diena") Pr_Valanda=rst("Pr_Valanda") Pr_Minutes=rst("Pr_Minutes") If ( Pr_Menuo < 10 ) then Pr_Menuo="0" & Pr_Menuo If ( Pr_Diena < 10 ) then Pr_Diena="0" & Pr_Diena If ( Pr_Minutes < 10 ) then Pr_Minutes="0" & Pr_Minutes Pb_Metai=rst("Pb_Metai") Pb_Menuo=rst("Pb_Menuo") Pb_Diena=rst("Pb_Diena") Pb_Valanda=rst("Pb_Valanda") If ( Pb_Menuo < 10 ) then Pb_Menuo="0" & Pb_Menuo If ( Pb_Diena < 10 ) then Pb_Diena="0" & Pb_Diena response.write(Pr_Metai) response.write(" ") response.write(Pr_Menuo) response.write(" ") response.write(Pr_Diena) response.write(" ") If ( Pr_Valanda<> Empty and Pr_Valanda<>0 ) then response.write("
") response.write(Pr_Valanda) If ( Pr_Minutes<> Empty and Pr_Minutes<>0 ) then response.write(".") response.write(Pr_Minutes) End If response.write(" val.") End If response.write("
") If ( Pr_Metai<>Pb_Metai or Pr_Menuo<>Pb_Menuo or Pr_Diena<>Pb_Diena ) then If ( Pb_Metai<>9999 ) then response.write(Pb_Metai) response.write(" ") If ( Pb_Menuo<>99 ) then response.write(Pb_Menuo) response.write(" ") If ( Pb_Diena<>99 ) then response.write(Pb_Diena) End If End If End If End If %>
<% Vieta=rst("Vieta") if ( Vieta <> 0 ) then response.write(rst("Vietos_pavadinimas")) end if %> <% response.write(rst("Pavadinimas")) %> <% if ( rst("Adresas")<>Empty ) then response.write(" >>>") end if %> 
<% Pr_Metai=rst("Pr_Metai") Pr_Menuo=rst("Pr_Menuo") Pr_Diena=rst("Pr_Diena") Pr_Valanda=rst("Pr_Valanda") Pr_Minutes=rst("Pr_Minutes") If ( Pr_Menuo < 10 ) then Pr_Menuo="0" & Pr_Menuo If ( Pr_Diena < 10 ) then Pr_Diena="0" & Pr_Diena If ( Pr_Minutes < 10 ) then Pr_Minutes="0" & Pr_Minutes Pb_Metai=rst("Pb_Metai") Pb_Menuo=rst("Pb_Menuo") Pb_Diena=rst("Pb_Diena") Pb_Valanda=rst("Pb_Valanda") If ( Pb_Menuo < 10 ) then Pb_Menuo="0" & Pb_Menuo If ( Pb_Diena < 10 ) then Pb_Diena="0" & Pb_Diena response.write(Pr_Metai) response.write(" ") response.write(Pr_Menuo) response.write(" ") response.write(Pr_Diena) response.write(" ") If ( Pr_Valanda<> Empty and Pr_Valanda<>0 ) then response.write("
") response.write(Pr_Valanda) If ( Pr_Minutes<> Empty and Pr_Minutes<>0 ) then response.write(".") response.write(Pr_Minutes) End If response.write(" val.") End If response.write("
") If ( Pr_Metai<>Pb_Metai or Pr_Menuo<>Pb_Menuo or Pr_Diena<>Pb_Diena ) then If ( Pb_Metai<>9999 ) then response.write(Pb_Metai) response.write(" ") If ( Pb_Menuo<>99 ) then response.write(Pb_Menuo) response.write(" ") If ( Pb_Diena<>99 ) then response.write(Pb_Diena) End If End If End If End If %>
<% Vieta=rst("Vieta") if ( Vieta <> 0 ) then response.write(rst("Vietos_pavadinimas")) end if %> <% response.write(rst("Pavadinimas")) %> <% if ( rst("Adresas")<>Empty ) then response.write(" >>>") end if %> 
<% End If %>

RENGINIŲ KALENDORIUS
[Į pradžią] [Laiškai] [Atsakymai į klausimus] [Paieška] [Kalendorius] [Naujienos] [Valstybinė programa]
[
Konkursai] [Leidiniai] [Naudingos nuorodos]
 

© Regioninių kultūros iniciatyvų centras

Svetainės priežiūra: Multimedijos centras humanitarams Matematikos ir informatikos institute

Tinklalapis atnaujintas 2007.03.16